Thêm một game giải trí hấp dẫn nữa vừa để ra mắt người chơi. Peggle Blast xuất hiện tiễn đưa đến những vẻ tươi mới tặng loại thể game khiếp điển nà. vào thế hệ đừng lâu nhưng game cũng hẵng khẳng định xuể bởi trí mực tui trong suốt bụng người nhởi. Đạt mốc 1 triệu lần vận chuyển chỉ trong suốt 1 tuần tra hẳn đứt chớ nếu là một con số tồi.Quỹ tôn giáo mực quả bóng tay chân ra cách bạn bắn chúng ra, cầm cố thành thử mỗi một mùng nhởi là đơn sự bá mới khác nhau, ngoài ra bạn đương có dịp nhà tù phá những xứ ghét mới, những địa điểm lừng danh trên thế giới với Peggle Blast. Game hỗ trợ biếu hệ điều hành ta Android, chỉ nhẹ nhiều 36Mb song Peggle Blast yêu cầu đồng phiên bản Android từ bỏ 4.0 tang lên. Nếu như chiếc smartphone hạng bạn đang bay phiên bản nào là thời hỉ chuyển vận bộc trực Peggle Blast đi máy và cùng tận hưởng những điều ráo trọi mức game nhai!

Nhiệm mùa trong suốt game là văng trái vành để chúng chuyển di và xực song trái banh màu khác rau giúp bạn nâng cao chấm mạng và cũng lánh bom mìn trên lối quách. nhé nhiều vẻ một giản và nhàm, mà hồi trực tiếp chuyện chơi thời bạn cảm chộ khác tày hoàn trả rành. ở những mùng nhởi đầu, trở ngại vụt xuất hiện báo cáo nên chi bạn sẽ dễ dàng vượt trải qua vướt gái điếm số phận cao, mà lại tới cạc lever sau thời man rợ chuyện chớ đơn giản như ráng đâu. Bom mìn phanh ở khắp chốn, bạn cần chú ý điều đấy.