Hiện nay hai chúng tôi chuẩn bị kết hôn mà vẫn chưa biết thủ tục kết hôn như thế nào. Tôi và bạn trai hiện tại đang làm tại Hà Lan, chúng tôi đang chuẩn bị về nước để kết hôn , bạn trai tôi là người Bắc Giang còn tôi là người Hải Dương. Vậy xin hỏi, tôi và chồng sắp cưới phải làm thủ tục đăng ký kết hôn ở đâu và thủ tục như thế nào?


Trả lời:

Thứ nhất: Hai bạn có thể đến UBND xã phường nơi mình cư trú để đăng ký kết hôn.

Thứ hai: Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 như sau:

1.Hai bạn làm thủ tục đăng ký kết hôn nộp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, và khi đi đăng ký kết hôn phải có mặt của 2 ng.

2.Sau khi nhận được hồ sơ của bạn cơ qua sẽ xem xét có đủ điều kiện kết hôn hay không. Nếu đủ điều kiện thì hai bên cùng nhau ký vào sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Nếu cần xác minh thêm, nam nữ đã từng đăng ký kết hôn chưa thì không quá 5 ngày.

  • Kết hôn với người nước ngoài cần thủ tục gì


Như vậy trường hợp của hai bạn, đến đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền như xã, phường, huyện...để làm thủ tục.