hiện giờ có nhiều phương pháp xử lý nước thải. Trong đó, xử lý nước thải theo công nghệ SBR là một trong những giải pháp được sử dụng phổ quát.

1: Xử lý nước thải bằng công nghệ SBR là gì?

SBR là công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ. Đây là một trong những công nghệ xử lý nước thải đạt hiệu quả cao.

2: Quy trình hoạt động của công nghệ xử lý nước thải SBR

Xử lý nước thải SBR được hoạt động thông qua 2 cụm bể: cụm bể Selector và cụm bể C – tech.

Đầu tiên, nước thải đi qua bể Selector rồi đến bể C-tech. Tại bể Selector, nước được sục khí liên tục, tạo điều kiện cho quá trình hiếu khí diễn ra. Sau đó, nước được chuyển qua bể C-tech và tiến hành xử lý tiếp.

Phương pháp xử lý nước thải SBR được hoạt động theo một chu kì. Chu kì này gồm 5 pha diễn ra tuần hoàn: Làm đầy, sục khí, lắng, rút nước và nghỉ.

3: Ưu điểm của phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ SBR

- Thiết kế chắc chắn.

- Hoạt động dễ dàng và giảm đòi hỏi sức người.

- Kết cấu đơn giản và bền hơn.

- Có thể lắp đặt từng phần và dễ dàng mở rộng thêm.

- Khả năng khử được Nitơ và Photpho cao.

- Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao.

- Tính linh động trong quá trình xử lý.

- Ổn định và linh hoạt bởi thay đổi tải trọng.

- Cạnh tranh giá cài đặt và vận hành.

Với những ưu điểm vượt trội, phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ SBR được vận dụng rộng rãi trong sản xuất, sinh hoạt.

Đọc thêm :

* Máy lọc nước giếng khoan cao cấp
* Thiết bị lọc nước gia đình kangaroo
* Lọc nước đầu nguồn