Thờ cúng không chỉ là một việc làm mang tính linh tính mà còn là một nét văn hóa của người việt. thờ cúng ở các gia đình Việt được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại phụng dưỡng sẽ có một các thờ riêng từ thủ tục lập ban thờ cho đến cách cúng lễ. Dưới đây là 2 phong tục phụng dưỡng bà cô ông mãnh và người mới mất mà nhiều người chưa được biết đến

cách đặt ông địa thần tài


Bàn thờ bà cô ông mãnh:

Đây là một tên gọi khá xa lạ đối với một số người, đặc biệt là lớp trẻ thời nay. Theo dân gian thì bà cô ông mãnh là từ dùng cho những người chết trẻ, chưa lập gia đình. Người ta cho rằng vì chết trẻ nên bà cô ông mãnh rất khôn thiêng. bởi vậy nếu họ cảm thấy mình hợp với người nào thì sẽ độ trì phù trợ cho người đó rất nhiều. Ngược lại nếu việc thờ cúng bà cô ông mãnh không đến nơi thì sẽ mang lại vận xấu cho cả gia đình và sẽ bị quở phạt, tai họa ập đến. Bà cô ông mãnh đúng ra cũng nên thờ phụng với tiên sư cha, nhưng dân gian quan niệm rằng bà cô ông mãnh tuổi thấp nên chưa thể hưởng hương hoa cùng các cụ đời trước được. Đây là một quan niệm trong dân gian, Vì thế có một số nơi vẫn tiến hành thờ tự bà cô ông mãnh cùng với ông bà gia tiên để họ được sum hiệp nơi suối vàng.

Ở trong nhà thì bàn độc bà cô ông mãnh được đặt ở dưới gầm án hương bàn độc thánh sư. ngoại giả cũng có thể lập một bàn thờ riêng, nhưng bàn độc riêng thì vị trí đặt cũng phải ở nơi thấp hơn bàn thờ gia tiên. Bài trí bàn thờ bà cô ông mãnh rất đơn giản, qua quýt. Chỉ đặt bài vị (hoặc ảnh), bát nhang, chén nước, bình hoa, đôi đèn... Người ta cúng vào ngày sóc vọng, ngày kỵ, giỗ Tết giống thờ tiên sư cha.


Bàn độc người mới chết:

Những người mới mất chưa được thờ chung với cha ông mà được lập một bàn độc riêng tại gian thờ hoặc gian nhà ngang. Được bài trí tương đối qua quýt: một bát nhang, bài vị (hoặc ảnh), lọ hoa, chén nước, ngọn đèn... Trong vòng 100 ngày (tính từ ngày táng xong), người ta đều thắp hương cơm canh trước khi gia đình ăn cơm, mời người mới mất thụ hưởng. Lúc này, vong hồn người chết còn lưu luyến người nhà, "hồn mai còn nặng" chưa thể siêu thoát được, vẫn còn quẩn xung quanh nhà. Những người sống không muốn tin vào sự thật là họ vừa mới mất đi một người nhà, làm vậy để dịu nỗi buồn. Nhưng có nơi chỉ cúng 49 ngày (tức lễ chung thất).


bài cúng thần tàiNói chung thờ phụng dù bất kỳ hình thức nào thì cũng đều khởi hành từ lòng thành của người đứng ra làm lễ cúng, có như thế mới được gia tiên thần thánh phù trì giúp đỡ